Tjänster

 

  Axioma Redovisning AB


Bokföring och löner    Bokföring, löpande redovisning

 •     Analys
 •     Avstämning
 •     Reskontra (Kund / Leverantör)

    Ekonomi- och Lönehantering

 •     Betalningsuppdrag
 •     Fakturering
 •     LönehanteringBokslut och Deklarationer    Bokslut

 •     Bokslut (Periodbokslut)
 •     Årsredovisning (Årsbokslut)
 •     Bokslutsrapport

    Deklarationer

 •     Inkomstdeklaration
 •     Skattedeklaration
 •     Momsdeklaration


Ekonomisk rådgivning    Rådgivningstjänster

 •     Starta företag
 •     Sälja företag (Företagsöverlåtelse)
 •     Ekonomistyrning
 •     Verksamhetsstyrning
 •     Analyser övrigt
 •     Generationsskifte
 •     Skatterådgivning
 •     Affärsrådgivning
 •     Lönsamhetsanalys
 •     Tillstånd för Taxitrafik