REKO

 

Axioma Redovisning AB

 

 

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko

 

Reko är en nationell standard för redovisningsuppdrag som tagits fram av de två förbunden SRF och FAR gemensamt.

Vad är Reko?

 

Reko är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som bygger på att skapa kvalitativa redovisningstjänster.

Reko riktar sig i första hand till Auktoriserade Redovisningskonsulter och syftar till att skapa kvalitet i redovisningen

till nytta för företag, näringsliv och samhälle.

 

Bokslutsrapporten utgör i sin tur ett kvitto och kvalitetsbevis på att redovisningen utförts i enlighet med Reko.

 

Att jobba enligt Reko är ett sätt att höja nivån på de tjänster som Auktoriserad Redovisningskonsult erbjuder.